WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Walne zebranie 2021

[ 2021-06-15 ]

Szanowni Bracia i Siostry

 

 

Zaproszenie

 

                        Rada Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na dzień 18 czerwca 2021 roku na godzinę 1800 w siedzibie Bractwa przy ulicy Wał Jagielloński 9.

 

 

Porządek Zebrania

 

 

  1. Omówienie zagadnień związanych z pracą Rady Bractwa oraz złożenie informacji o majątku, dochodach i wydatkach brackich.
  2. Przedstawienie informacji o dotychczas realizowanych przedsięwzięciach w tym udziału Sióstr i Braci w realizacji statutowych celów.
  3. Wręczenie Odznaczeń wyróżniającym się Braciom i Siostrom.
  4. Funkcjonowanie strzelnicy brackiej.
  5. Wybór  Rady Brackiej na lata 2021-2024 oraz Delegatów na Zjazd OC i Zjednoczenia KBS RP.
  6. Sprawy członkowskie.
  7. Wolne wnioski.
  8. Podsumowanie i zakończenie zebrania

                                                                                           

 

Za Radę Bractwa

 Pisarz Bractwa

Andrzej Cięgnisz

 

Obecność na tym zebraniu jest statutowym obowiązkiem każdego członka

Zgodnie ze Statutem Bractwa w Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć Bracia nie zalegający ze składkami powyżej sześciu miesięcy.

Odrodzone Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych obrało św. Józefa za swego patrona.