WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Walne zebranie sprawozdawcze

[ 2020-03-09 ]
Dnia 29 lutego 2020 roku w siedzibie Kaliskeigo Bractwa Stzelców Kurkowych odbyło się Walne Zebranie brackie, na którym Zarząd przedstawił działalność kaliskiego bractwa kurkowego w 2019 roku.
Przebieg zebranie:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Złożenie sprawozdań z działalności za 2019 r
5. Zatwierdzenie sprawozdań
6. Uwagi, wnioski i uchwały
7. Zakończenie obrad.

Po zebraniu bracia i siostry zasiedli do wspólnej biesiady świętujac imieniny braci Mariusza i Pawła.


Odrodzone Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych obrało św. Józefa za swego patrona.