WAŻNY KOMUNIKAT
        

O nas

Misją naszego Bractwa jest kultywowanie i pielęgnowanie tradycji narodowych , rozwijanie i doskonalenie poczucia obowiązków obywatelskich wobec Ojczyzny oraz propagowanie wartości kulturowych i krajoznawczych naszego regionu.
Staramy się organizować, jak i również uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich i sportowych o zasięgu międzynarodowym. Współpracujemy ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, a także wspieramy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Po długiej przerwie, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, ponownie odżyło i zostało zarejestrowane jako kaliska organizacja pozarządowa w 1991 roku. Obecnie bractwo liczy 38 członków w tym członkowie honorowi i wspierający. Posiadamy kontakty zagraniczne w zakresie: strzelectwo sportowe, krajoznawstwo, turystyka. Zebrania Rady Bractwa odbywają się w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca na strzelnicy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych w Kaliszu.

Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych

Rada Bracka Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych 2013 r.
1. Starszy Bractwa  -  dr Jerzy Wypych
2. I Podstarszy -  Waldemar Bendykowski
3. II Podstarszy, skarbnik  -  Ryszard Kopczynski
4. Strzelmistrz  -  Krzysztof Woźniak
5. Pisarz  -  Andrzej Cięgnisz
6. Członek  -  Adam Mucha
7. Członek  -  Jan Klauza
8. Członek  -  Tadeusz Nogaj
9. Chorąży  -  Sylwester Owczarek
10. Członek  -  Mariusz Ratajczyk
Kapelan Bractwa Kaliskiego  - ks. Jacek Plota
Honorowy Starszy Bractwa  - Wojciech Tomalak

Poczet Królewski 2017
Król Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych - Jarosław Woźniak
I Rycerz -  Jan Wypych
II Rycerz - Andrzej Cięgnisz

Członkowie bractwa:
1. Marcin Grzesiak
2. Zbigniew Leń
3. Bogdan Glinkowski
4. Sławomir Balcerzyk
5. Zofia Piórkowska
6. Anna Dolata
7. Halina Filipiak
8. Wojciech Nawrocki
9. Jan Wypych
10. Paweł Jałowicz
11. Artur Grelowski
12. Monika Hoffman
13. Dariusz Szczepaniak
14. Jarosław Woźniak
15. Tomasz Raczek
16. Katarzyna Taran
17. Dariusz Sulwiński
18. Józef Kałużny

Członkowie bractwa honorowi:
1. Ks. Biskup Stanisław Napierała
2. prof. Józef Szajna
3. Eugeniusz Małecki - Wojewoda Kaliski
4. Wojciech Bachor - Prezydent Kalisza
5. Christopher Hill - Ambasador USA
6. Szewach Weiss - Ambasador Izraela

Członkowie wspierający:
1. Maciej Grzybowski
2. Tadeusz Warda
3. Józef Gola

Reaktywowane w 1991 roku Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych z inicjatywy dr Tadeusza Jakubiaka, pierwszego starszego a zarazem pierwszego prezesa odnowionego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. kultywuje tradycje siegające czasów lokacji miasta.

W 1284 roku po Zielonych Świetach Przemysł II zwolnił Erwina, kusznika, mieszczanina kaliskiego, od wszelkich opłat za 4 lany we wsi książęcej Dobrzec.

Zachował się Protokólarz Kaliski obejmujący swoimi zapiskami lata 1672-1775. Bracia kurkowi używali wtedy nazwy „Kolo Rycerskie”. W czasie zaborów działalność bracka została zawieszona. 29 maja 1925 roku reaktywowano Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu. W 1927 roku Rada Bractwa podjęła decyzje o wybudowaniu strzelnicy, a we wrzesniu 1928 roku w nowo otwartej strzelnicy odbyły się zawody o godność Króla i Rycerzy Okregu Poznanskiego. Wojna przyniosła kres działalnosci i likwidacje strzelnicy i budynku brackiego.

Odrodzone Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych obrało św. Józefa za swego patrona. W 1993 roku podjęło inicjatywę miedzynarodowych strzelań, zawodom tym nadano nazwe: „Europejskie Strzelanie o Srebrna Lilie św. Józefa”.

Strzelamy na terenie nowo wybudowanej strzelnicy zgodnie z tradycją do kura zawieszonego na żerdźi. Trofeum fundowane przez Cech Rzemiosł Budowlanych i Rzemiosł Różnych, srebrna lilia, która jest kopią lilii z obrazu św. Józefa wręczana jest na Głównym Rynku podczas uroczystej intronizacji Kaliskiego Króla Kurkowego, w obecności władz miasta i mieszkanców.

Starszy Bractwa Jerzy Wypych

Odrodzone Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych obrało św. Józefa za swego patrona.